Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στον Φραν Βέλεθ και αρχίζει ο δύσκολος δρόμος της επιστροφής.

Προτιμήθηκε να χειρουργηθεί αντί να ακολουθήσει θεραπεία, και έτσι το διάστημα απουσίας του από τα γήπεδα θα είναι περίπου τρεις μήνες.

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε σήμερα χωρίς κανένα πρόβλημα.