2ο δυνατό παιχνίδι ανάμεσα τους σε διάστημα λιγότερο από 7 ημέρες!

Η εξέλιξη ζωντανά λίγο πιο κάτω.